Mơ thấy sóng thần báo hiệu điều gì- đánh con gì?

Mơ thấy sóng thần báo hiệu điều gì- đánh con gì?