Giấc mơ thấy máu là điềm báo lành hay dữ? Ý nghĩa của giấc mơ

Giấc mơ thấy máu là điềm báo lành hay dữ? Ý nghĩa của giấc mơ