Bạn có biết đánh nguội là gì? Bị phạt như thế nào hay không?

Bạn có biết đánh nguội là gì? Bị phạt như thế nào hay không?